Zgodovina

HISTORIAT Območne obrtno – podjetniške zbornice Grosuplje

Potreba po združevanju stanovskih kolegov zaradi uresničevanja skupnih interesov in skupnega nastopa nasproti oblasti obstaja že od petdesetih let prejšnjega stoletja. 

Leta 1969 je bila ustanovljena Zveza združenj samostojnih obrtnikov Slovenije. Ustanovilo jo je 12 obrtniških združenj. Do konca sedemdesetih let pa je bilo ustanovljenih 62 občinskih združenj obrtnikov, ki so vsa pristopila v Zvezo združenj samostojnih obrtnikov Slovenije. 

Tudi v občini Grosuplje se je dne 5. maja 1974 sestala skupina obrtnikov in ustanovila stanovsko društvo Obrtno združenje Grosuplje. Obrtniki, ki so podpisali pristopno izjavo in plačali članarino, so na istem sestanku izbrali izmed sebe upravni odbor in izvolili predsednika, tajnika in blagajnika društva. V smernicah novoustanovljenega obrtniškega društva so bile napisane programske osnove delovanja društva. Te so predvidevale izobraževanje članov, športno dejavnost in skupne izlete. Skozi čas so se naloge združenja obrtnikov spreminjale in prilagajale potrebam članov.

Leta 1988 je Obrtno združenje Grosuplje odprlo vrata nove poslovne stavbe Dom obrtnikov. 

S sprejetjem Obrtnega zakona leta 1979 se je Zveza združenj samostojnih obrtnikov Slovenije preoblikovala v Zvezo obrtnih združenj Slovenije z obveznim članstvom, ki je delovala v okviru Gospodarske zbornice Slovenije kot splošno združenje z lastno pravno subjektiviteto in lastnim premoženjem.

S sprejetjem novega Zakona o gospodarski zbornici leta 1990 se je Zveza obrtnih združenj Slovenije preoblikovala v Obrtno zbornico Slovenije (v celoti avtonomna zbornica).

Leta 1994 je bil sprejet nov Obrtni zakon, na podlagi katerega so bile ustanovljene območne obrtne zbornice, med njimi tudi Območna obrtno – podjetniška zbornica Grosuplje.

Zemljevid

 

Kje se nahajamo?


  • OOZ Grosuplje

    Ob Grosupeljščici 1b
    1290 Grosuplje

tel: +386 1 78 65 130
gsm: +386 31 32 62 64
email: ooz.grosuplje@ozs.si
s
plet: www.ooz-grosuplje.si

Uradne ure

Za vas smo dosegljivi.